AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 TECHNICKÝ SLOVNÍK VÝRAZŮ A ZKRATEK


PÍSMENO: D (počet: 190 slov)
Aktivní - funkční odkaz
Nefunkční odkaz (sekce nebo slovo ještě není přidáno)


D 8
Viz. Digital 8

D-ILA
Systém videokamer pro snímání HD obrazu pomocí kombinace tří CCD čipů. Dosahuje vynikající kvality obrazu při nízké spotřebě.

D-Sub
Standardní analogový 15-ti pinový konektor, známý jako VGA. Propojuje obraz z grafické karty do monitoru či televizoru.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Kabely a konektory - VGA (D-SUB).

D/A převodník
Převodník z digitálního signálu na analogovou formu. Opakem je A/D. Anglicky DAC.

D3D
Viz. Direct3D

DAA
Virtuální image disku (Direct Access Archive) programu Power Iso.

DAB
Digital Audio Broadcasting - šíření digitálního zvuku pomocí rozhlasových stanic. Používá se v Evropě, Asii, Kanadě a Austrálii.
Původní kodek MP2 nedosahoval dostatečné kvality. Proto byla v roce 2007 spuštěna nová síť DAB+ s kodekem AAC.

DAC
Digital-Analog Conversion. Převodník digitálního signálu na analogový. Česky D/A převodník.

DAO
Virtuální image disku (Disk at Once).

DAP
Digital Acoustic Processor - Digitální akustický procesor pro simulaci různých prostředí (hala, stadión, jazz apod.).

NahoruDAR
Display Aspect Ratio - zobrazovaný poměr stran videa. Nejčastěji bývá 4:3 nebo 16:9.
Je ovlivňován nastavením SAR pro správný poměr stran pixelů.
Ovlivňuje jej i ořezání černých krajů nebo resize - změna rozlišení. Je nutné si hlídat hodnoty.
Více viz. sekce Remastering videa - Nastavení SAR.

DAT
Přípona či formát starého Video CD v kodeku MPEG-1. Již velmi vzácné.
Přípona .dat se používá pro velké množství dalších souborů... Video CD dnes již prakticky nenaleznete.

Datový tok
Data stream. Hodnota množství dat, které jsou přenášeny mezi zařízeními.
U videa a zvuku se udává v kilobitech.

dB
Viz. decibel.

dBB
Viz. DBE.

DBE
Dynamic Bass Equalization. Systém zesilující basy pro kompenzaci při nízké hlasitosti. Nazýváno též DBB (Bass Boost).

DC-IN
Vstupní stejnosměrné napětí - napájení zařízení.

DC-OUT
Výstupní stejnosměrné napětí - napájení zařízení.

DCF
Viz. Digitální hřebenový filtr.

DD
Viz. Dolby Digital.

NahoruDD+
Viz. Dolby Digital Plus.

DDC
1) Digital Distribution Copy - digitální distribuční kopie. Prakticky totéž co DVD-Screener.
2) Display Data Channel - komunikační protokoly mezi monitorem (TV) a grafickou kartou v PC.
Jejich pomocí jsou přenášeny informace o režimech zobrazení, rozlišení i dalších parametrech (jas, kontrast apod.).
Uživatel tak nemusí ručně nastavovat např. rozlišení monitoru při změně, neboť ovladače grafické karty jej nastaví sám.

DDM
Dynamic Digital Motion - digitální pohybová kompenzace.
U 100Hz obrazovek řeší problém chybějících snímků dopočítáním ze dvou sousedních.
Uměle tak vytvoří nový snímek, který mezi ně vloží. Zvyšuje tím ostrost při rychlém pohybu.

Decibel
Logaritmická jednotka akustického tlaku (hlasitosti), nebo relativní intenzity zvuku. Poměr jednoho tlaku vůči jinému. Zkratka dB.

Defaultní
Předem nabízená možnost. Přednastavená, tzv. výchozí či doporučená hodnota.

Defragmentace
Poskládání fragmentovaných (rozdělených) souborů na disku. Reorganizace dat na povrchu disku k urychlení jejich načítání.

Degauss
Demagnetizace obrazovky.
Funkce, která vyčistí obrazovku od skvrn a vad, způsobených cizím rušivým magnetickým polem (např. mobil či reproduktory).

Deinterlace
Odstraňování prokládaného obrazu - prokládaných půlsnímků. Provádí se deinterlačním filtrem.
Rovněž může odstranit blikání nebo cukání filmu.

Dekadická soustava
Viz. desítková soustava.

Dekodér
Program se schopností dekódovat - "rozluštit a rozšifrovat" zakódovaná data a převést je na jinou, smysluplnou a správnou formu.
Obvykle se jedná o zobrazení přehrávaného videa na obrazovce (softwarově nebo hardwarově - karta).
Může jít ale např. i o odstranění ochran satelitních signálů apod.
Opak enkodéru. Obojí je součástí kodeku.

NahoruDekomprese
1) Odtlakování prostoru - snížení a odsání atmosféry.
2) Špatné a nesprávné, přesto často používané označení termínu Dekomprimace.

Dekomprimace
Opak komprimace, tzv. rozbalení. Obsah zabaleného a zkomprimovaného archivu je rozbalen do cílové složky.

Delay
Zpoždění. U videa obvykle představuje posun (dopředu či dozadu, tj. i předběh) zvukové stopy oproti videu.
Lze jím rovněž nastavovat kvalitu prostorového zvuku. Virtuálně lze měnit vzdálenost reproduktorů od posluchače (33 cm = 1 ms).

Demo
Ukázková testovací verze. Oblíbená zejména u počítačových her či programů.

Demultiplexing
Viz. Demux.

Demux
Zkrácený název procesu Demultiplexování.
Jedná se o rozdělení multimediálního souboru na jednotlivé prvky (video = obraz, zvuk, titulky, kapitoly apod.).

Denoise
Funkce pro automatické filtry odstraňující šumy. Obvykle u zvukových programů.

Desítková soustava
Také zvaná dekadická, představuje poziční číselnou soustavu se základem 10. Pro zápis čísel používá hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
Desítková soustava je nejpoužívanější v běžném životě, vědě i technice apod.
Je nejstarší (ze starověku) a vychází pravděpodobně z počtu prstů na rukou.
Existují ale i jiné, jako dvojková, osmičková nebo šestnáctková (používané např. v informatice, programování apod.).

Desktop
Klasický stolní počítač (desk top - na vrchu stolu), položený na stole.
Běžný počítač jak jej každý zná, tj. skříň (tower) monitor, klávesnice, myš a příslušenství.
V tomto případě je skříň počítače položena na stole (obvykle slouží jako vyvýšená pozice pro monitor).

Dětský zámek
Funkce, díky níž lze zablokovat zařízení proti nežádoucímu ovládání televizoru dětmi.

NahoruDHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol zajišťující automatické přidělení IP adresy každému zařízení připojenému v síti.
Je využívána architektura stylu klient - server. Klient pošle žádost, server přidělí adresu a je možná komunikace.

DHTML
Dynamic HTML. Verze HTML, CSS a programování webových stránek, umožňující výrazně větší (dynamickou) animaci a interakci s uživatelem.

Dial-Up
Vytáčené připojení k internetu po analogové telefonní lince za pomoci modemu. Dosahuje jen nízkých rychlostí.

Diamantový buben
Speciální vnitřní povrchová úpravu bubnu pračky od společnosti Samsung. Je určena pro nejjemnější textilie - ochrana před poškození vláken.
Otvory pro vstřik vody jsou navrženy tak, aby po nich vlákno sklouzlo, a nikoliv se zadrhlo. Otvor má tvar diamantu, odtud název.
Otvory jsou navíc menší o polovinu (43%) a tak nedochází k dalšímu zachycení, zamotání apod. Vhodné pro krajky, hedvábí apod.

Digest
Funkce menu, která zobrazí nabídku formou miniatur obrázků všech vybraných titulů či kapitol. Kliknutím na daný obrázek se titul otevře a spustí.

Digi Pure
Technologie zlepšující kvalitu obrazu (obvykle nahrávek z kamer). Probíhá především korekce hran, jasu a podání barev.

Digital 3D
Standard 3D, který znamená, že film, hra apod. byl převeden či upraven na 3D formát zobrazení.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Technologie 3D zobrazení.

Digital 8
Digitální verze DV kamery Hi8 od Sony. Zkratka D 8.

Digital Eye
Čidlo zařízení (kamery, TV apod.) kontrolující okolní osvětlení, podle něhož automaticky upravuje parametry obrazu (jas, kontrast atd.).

Digitalizace obrazu
Převod obrazu z původní analogové (VHS, pásky apod.) na digitální (datově - nuly a jedničky) formu.
Prostorové dělení rozloží obraz na jednotlivé plošky (pixely) jejichž počet určuje nejen kvalitu, ale i rozlišení obrazu.
Digitalizace obrazu umoňuje mnoho úprav, oprav a vylepšení, např. remastering, vylepšení barev, odstranění šumů, černých okrajů apod.

NahoruDigitalizace zvuku
Převod zvuku z původní analogové (pásky, kazety apod.) na digitální (datově - nuly a jedničky) formu.
Signál z celkové křivky vyjme dané digitální hodnoty, jejichž množství záleží na datovém toku.
Čím vyšší datový tok, tím více hodnot o původní křivce, tj. tím kvalitnější a věrnější zvuk.
Digitalizace zvuku umožňuje mnoho úprav, oprav a vylepšení, např. odstranění šumů, převod na více kanálů apod.

Digitální
Nespojitý, logický signál, pracující s pojmem jedniček a nul (dané či nulové hodnoty v přesně daném čase).

Digitální hřebenový filtr
DCF - Digital Comb Filter. Obvod pro lepší oddělení jasového a barevného signálu.
Dochází tím ke zvýšení čistoty obrazu, odstranění moaré a zlepší ostrost.

Digitální kompas
Funkce mobilních zařízení využívající magnetometr k určení světových stran. Není nutné se lokalizovat pomocí GPS.

Digitální odstranění šumu
Digitální CNR - Digital Chroma Noise Reduction nebo DNC (Correction) či DNR (Reduction).
Slouží k odstranění barevného šumu a zaostření obrazu. Omezuje a redukuje šum pomocí odstupu signálu od šumu.
Systém porovnává dva snímky za sebou pro identifikaci šumu. Vhodné zejména pro starší nahrávky.

Digitální sken
Funkce k odstranění efektu meziřádkového kmitání u 100Hz obrazovek kvůli zdvojení kmitočtu ze 50Hz na 100Hz. Využívá např. technologie DDM.

Digitální zoom
Zvětšuje rozsah běžného (optického) transfokátoru. Uskutečňuje se výpočtem a interpolací v digitální paměti.
Proto může mít nežádoucí vliv na zrnitost, grafiku (čtverečky) i šumy obrazu. U většiny zařízení jej lze vypnout.
U TV představuje zvětšení obrazu 4:3 na celou obrazovku bez narušení rozlišení řádků (mohou se měnit jen sloupce), viz. PanScan.

Digitální zpracování signálu
Zpracování signálu je ve všech částech od nahrávání až po reprodukci plně digitální bez jakýchkoliv převodů. To zajišťuje nejlepší možnou kvalitu.

Diktafon
Zařízení pro nahrávání zvukových hlasových nahrávek, rozhovorů atd. na páskovou kazetu.
V současnosti již zdigitalizováno v mobilních telefonech apod.

Direct Drive
Technologie přímého pohonu motoru pračky od společnosti LG. Motor je součástí bubnu a v pračce není žádný řemen.
Odstraněním této kladky dochází k navýšení prostoru pro buben, ale především výraznému snížení hlučnosti a vibrací.
Připevnění motoru k bubnu představuje stabilnější a vyváženější systém s vysokou odolností (nízkou poruchovostí - velmi dlouhou zárukou).

NahoruDirect Key
Ergonomický přepínač funkcí. Obvykle malý joystick s různými funkcemi po obvodu.
U starých VHS zařízení otočné kolečko, které umožňovalo manuální ovládání rychlosti přetáčení kazety.

Direct Stream
Kódování digitálního signálu - Přímý tok. Jedná se prakticky o vytváření kopie, tj. rychle, a bez jakýchkoliv změn.

Direct2D
Jedna ze specializovaných součástí DirectX pro práci s 2D grafikou (rastrovou) v systému Windows.
Nahradil starší DirectDraw.

Direct3D
edna ze specializovaných součástí DirectX pro práci s 3D grafikou v systému Windows. Zkratka D3D.
Je závislá na podpoře grafické karty - pro novější verzi Direct3D je nutné mít novější verzi grafické karty.
V reálném čase pak z programových dat zobrazuje 3D obraz - aplikace, rozhraní, video, ale především PC hry).

DirectDraw
Jedna ze specializovaných součástí DirectX pro práci s 2D grafikou (rastrovou) v systému Windows.
Defakto zajišťuje přenos obrazu mezi grafickou kartou a procesore pro výpočty.
Tento systém byl nahrazen Direct2D, avšak stále je hojně využíván v počítačových hrách a u tvorby videí v multimediálních aplikacích.

DirectShow
Jedna ze specializovaných součástí DirectX pro práci a tvorbu videa v systému Windows. Distribuována i samostatně s kodeky.
Jedná se o multimediální soubor knihoven pro práci s multimédii (obrazem a zvukem), fungující nejen jako přehrávač, ale i jako editor, filtr či kodek.

DirectX
Sada knihoven společnosti Microsoft, poskytujících aplikační rozhraní pro ovládání moderního hardwaru v PC nebo konzolích Xbox především obrazu (grafická karta) a zvuku.
Díky nim lze hardware využít naplno a získat tak nejlepší kvalitu videa, multimediálních aplikací, počítačových her i grafických rozhraní.
Obsahuje velké množství ovladačů, základními jsou ale např. Direct3D, DirectShow, DirectDraw, DXGI a DXVA.

Disc Memo
Funkce uchování struktury disku v paměti. Zařízení si pamatuje např. 200 disků, vč. skladeb či filmů na nich, pozic jednotlivých kapitol, titulků, nastavení apod.
V případě budoucího přehrávání pak může daný disk pustit přesně podle předchozího nastavení a výběru bez nutnosti nových voleb.

DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control - přepínač signálů z několika satelitních konvertorů.
Signály DiSEqC slouží i k ovládání přídavného natáčecího zařízení (ve verzi 1.2).

DisplayPort
Konektor pro přenos digitálního obrazu i zvuku, vč. 3D obrazu. Zkratka DP.
Je srovnatelný s HDMI, přesto je používán spíše u počítačových grafik.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Kabely a konektory - DisplayPort.

NahoruDisplej
Výstupní zobrazovací zařízení sloužící k projekci obrazu - monitor, televizor apod. Může být i dotykový.

Displej dotykový
Displej umožňující ovládání pomocí dotyku prstu nebo stylusem (perem). Používáno od mobilů až po televizory.
Technologicky se rozlišuje kapacitní, a starší odporová technologie.

Displej dotykový kapacitní
Dotykový displej využívající elektrický náboj mezi prstem a plochou displeje. Je stále více používaný a nahrazuje odporovou variantu.
Nelze ovládat nehtem, je nutné používat bříško prstu. Na displej není nutné tlačit, má vysokou citlivost.

Displej dotykový odporový
Dotykový displej reagující na tlak. V daném bodě dojde vlivem tlaku k vygenerování elektrického impulzu.
Lze jej velmi přesně ovládat stylusem (umělým perem). Jeho technologie je starší, a postupně nahrazována kapacitní.

DivX
Kodek standardu MPEG-4 pro úpravu videa od společnosti DivX Inc. z roku 1998 (oficiálně až 2001).
V roce 2001 se od něj oddělila skupina autorů, která vytvořila vlastní kodek XviD.
V PC může používat vlastní příponu .divx, ale obvykle je v kontejneru AVI.
Více informací v sekci Kodeky - DivX.

DivX Re-enc
Film, který ze převeden do extrémně malého videa za účelem snížení datové velikosti kvůli sdílení.
I když může zůstat zachované rozlišení a parametry DVD-ripu, kvůli kompresi je obraz obvykle extrémně špatný.

DL
Viz. Dual Layer.

DLNA
Digital Living Network Association - univerzální standard pro výměnu multimediálních souborů v lokální síti LAN.

DLP
Digital Light Processing. Technologie používaná na projekci obrazu, používané zejména u projektorů.
Technologie představuje čip s piezoelektrickými mikrozrcátky, díky nimž je zachován vysoký kontrast a kvalitní splynutí pixelů, což je výhodné u velké plochy.

DNC
Viz. digitální odstranění šumu.

NahoruDNIe
Digital Nature Image Engine - technologie televizorů pro přirozený, čistý a živý obraz. Pomocí čtyř algoritmů analyzuje vstupní signál (analog i digitál).
DNIe představuje plynulý pohyb obrazu, optimální podání a přirozenost barev, digitální potlačení obrazového šumu apod.

DNS
Domain Name Server. Systém měnící textovou podobu doménu (např. www.avnavody.cz) na IP adresu (např. 183.251.16.2).

DNSe
Technologie přehrávačů hudby (Hi-Fi) umožňující prostorovou analýzu zvuku a melodie v audiosouboru pro kvalitnější podání.

Doba odezvy
Response time. Parametr plochých displejů. Udává dobu potřebnou k rozsvícení a zhasnutí pixelu.
Udává se v milisekundách. Čím je menší (kratší), tím lepší.

Dolby 3D
Zobrazovací metoda 3D obrazu využívající Dolby Digital Cinema projektoru - obdoba anaglyfu.
Na obraz je střídavě promítán stejný obraz v RGB barvách (střídavě červená, zelená a modrá), a díky speciálním brýlím se obraz jeví jako prostorový.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Technologie 3D zobrazení.

Dolby A
Rozšíření standardu Dolby Stereo o ochranu proti vzniku šumů. Používáno v kinech.

Dolby B
První komerční a nejrozšířenější systém Dolby Stereo pro potlačení šumu pracující na principu závislé komprese a expanze.

Dolby C
Novější a účinnější varianta Dolby B.

Dolby Digital
Označení digitální ztrátové komprese zvuku z roku 1991 (původně známý jako AC3).
Má normy 1.0 (mono), 2.0 (stereo), 4.0 (velmi vzácné - stereo + zadní kanály), 5.0 (velmi vzácné - prostorový zvuk bez subwooferu) a 5.1 (prostorový zvuk).
Může mít datový tok až 640 kbit, ale kvůli kompatibilitě se dává 384 nebo 448 kbit pro prostorovou verzi a 192 nebo 224 kbit pro stereo.
Rozšířená varianta Dolby Digital 5.1 EX má v sobě zakódované další zadní kanály (6.1 nebo 7.1) zvuku.

Dolby Digital 5.1 EX
Rozšířená varianta Dolby Digital 5.1 z roku 1999. Značí se jen jako Dolby Digital EX, v kinech pak Dolby Digital Surround EX.
V zadních kanálech je zakódován další zadní kanál, který lze poslouchat jedním (6.1) nebo dvěma (7.1) reproduktory).

NahoruDolby Digital EX
Viz. Dolby Digital 5.1 EX.

Dolby Digital Plus
Výrazně vylepšená verze Dolby Digital. Zkratkou je DD+ nebo E-AC3.
Podporuje datový tok až 3 Mbity a až 13.1 kanálů. Navíc má lepší ztrátovou kompresní ochranu a zpětnou kompatibilitu.
Uvažovalo se o něm pro nové HD-DVD. Po prohře tohoto formátu se tato zvuková norma zatím neujala.

Dolby Digital Surround EX
Viz. Dolby Digital 5.1 EX.

Dolby FM
Vysílání FM rádia s posunutím fáze pro odstranění šumů ve zvuku.

Dolby ProLogic
Speciální výpočetní dekodér z roku 1987, známý jako DPL, který je schopen nasimulovat a rozdělit kanály dle požadavků diváka.
Program je tak schopen např. ze sterea až 4 kanálový zvuk (přidá centrál a subwoofer).
Postupem času vznikly lepší varianty Dolby ProLogic II, IIx a IIz.

Dolby ProLogic II
Vylepšená verze Dolby ProLogic z roku 2000. Je schopná vypočítat a nasimulovat až 5 kanálů.
Ze sterea tak vytvoří dva přední, dva zadní a centrální kanál.
Navíc umožňuje prostorovost podbarvit ozvěnami ve standardech jako "stadion", "hala", "jazz" apod.

Dolby ProLogic IIx
Rozšířená verze Dolby ProLogic II z roku 2002. Ze sterea či 5.1 zvuku vytvoří až 6.1 nebo 7.1 zvuky.

Dolby ProLogic IIz
Rozšířená verze Dolby ProLogic IIx z roku 2009. Ze zvuků 5.1, 6.1 nebo 7.1 vytvoří zvuky až s 9.1 kanály.

Dolby S
Vyspělejší systém než předchůdce Dolby C pro potlačení šumu, pracující i s basovými frekvencemi.

Dolby SR
Viz. Dolby stereo SR.

NahoruDolby Stereo
Starší forma analogového zápisu (VHS, HI-FI apod.) z roku 1975, zajišťující maximální kvalitu zvuku obvyklou v kinech.
Rozšířenou verzí je Dolby Surround, simulující prostorový vjem.
Dolby Stereo lze dekódovat až na 4.0 zvuk pomocí Dolby ProLogic funkce.

Dolby Stereo SR
Rozšířená verze Dolby Stereo z roku 1986. Součástí byla ochrana proti vzniku šumů. Kvalita téměř jako u CD. Využití v kinech.

Dolby Surround
Zvukový standard Dolby Stereo z roku 1982, vytvářející ze sterea vjemový pocit prostoru,který se poprvé objevil na VHS a HI-FI.
Pomocí výpočtů docházelo ke zpožďování některých zvukových informací, čímž se virtuálně vytvořil třetí prostorový kanál.

Dolby TrueHD
Bezztrátová komprese zvuku, novější verze AC3, která je vážnou konkurencí pro DTS-HD.
Může mít až 13.1 zvukových kanálů, podporované parametry jsou 192 kHz a 24 bitů. Maximální datový tok je 18 Mbit.
Může obsahovat i metadata (informace např. o normalizaci zvuků, dynamickém rozsahu apod.).
Pro Blu-Ray je pevná specifikace 192 kHz 24 bitů pro 5.1 zvuk, nebo 96 kHz 24 bitů pro 7.1 zvuk.
Základní kanály (5.1 AC-3) jsou odděleny, norma TrueHD je tak volitelná.
Kanály lze libovolně mixovat na požadovaný počet kanálů, např. pouze na stereo.

Dolby Virtual
Virtuální prostorové ozvučení. Obvod, např. DAP navozuje pseudo dojem prostorového zvuku.

Dolby Volume
Funkce zařízení, která zajišťuje stejnou hlasitost z různých zdrojů i při změně kanálů, vstup či zařízení (DVD, Blu-Ray, DVB apod.).
Automatická softwarová normalizace hlasitosti.

Doména
Jedinečný název pro jednotlivé adresy stanic zapojených v síti. V podstatě je to překlad IP adresy na textovou hodnotu - opak DNS.
Místo např. 183.251.16.2 lze číst avnavody.cz.

DP
Viz. DisplayPort.

DPI
Dots Per Inch - pixely na palec. rozlišení udávané v pixelech na palec (25,4 mm).
Používá se zejména u tiskáren a skenerů. Vyšší hodnoty zajišťují vyšší kvalitu.

DPL
Viz. Dolby ProLogic.

NahoruDRM
1) Digital Rights Management - správa digitálních dat. Zkratka pro technologické metody omezující používání obsahu digitálních médií.
Nejčastěji je chráněna hudba, počítačové hry a filmy, ale i např. e-knihy apod. aby se zamezilo porušování autorských práv.
V poslední době sílí trend od této technologie ustoupit a přejít na přímější a výhodnější systém distribuce dat.
2) Digital Radio Mondiale. Systém kódování AAC u digitálního rozhlasového vysílání.

DRO
Technologie optimalizace dynamického rozsahu u digitálních fotoaparátů upravující hodnoty expozice a kontrastu pro zajištění vyváženého obrazu.

DS
1) Viz. Dolby Stereo.
2) Viz. DirectShow.

DSC
Technologie digitálních kamer, která jim umožňuje pořizovat digitální snímky na i paměťovou kartu.

DSL
Digital Subscriber Line - digitální zákaznická přípojka. Technologie umožňující vysokorychlostní přenos internetu po pevné telefonní lince.
Rychlost je limitována vzdáleností telefonní ústředny, nutností mít příslušný modem a podporu poskytovatele telefonního spojení.
Díky vyšším frekvencím je na lince možné provozovat internet, digitální televizi (IPTV) i telefonování zároveň.
Hlavní rozlišení technologií je ADSL, HDSL, SDSL a VDSL.

DSP
Digital Sound Processing. Digitální zvukový procesor, umožňující navolit různá poslechová prostředí (kino, divadlo, stadion, hala apod.).

DSR
(Digital Satellite Recording) Zdrojem nahrávky je digitální TV vysílání ze satelitu (DVB-S). Kodek je zde téměř výhradně XviD.
Obraz je zmenšen zhruba na 512x384 u 4:3 nebo 624x352 pro 16:9.

DTS
Digital Theater System - systém digitálního kina. Formát digitálního prostorového zvuku z roku 1993 pro kina a kvalitní nahrávky (DVD či Blu-Ray).
Základní variantou je DTS 5.1, běžně známé jak DTS. Obsahuje standardní prostorový zvuk s datovým tokem 1,5 Mbitu.

DTS 96/24
Zvuk DTS s parametry originální master nahrávky (96 kHz, 24 bitů).

DTS Connect
Systém převodu zvuků do DTS za pomoci čipů zvukové karty (PC, Playstation apod.) s podporou S/PDIF kabelu.
Rozlišuje se na Interactive a Neo:PC.

NahoruDTS Interactive
Převod zvuku do DTS v reálném čase. Používá se u některých PC či Playstation her.
Limitem je zvuk 5.1, 48 kHz a 24 bitů.

DTS NEO:6
Speciální forma DTS zvuku. Funguje na principu Dolby ProLogic IIx. Ze sterea udělá prostorový zvuk 5.1 nebo 6.1.

DTS NEO:PC
Převod zvuku založený na DTS NEO:6, který z počítače převede jakékoliv stereo (MP3, WMA, CDčko či zvuky PC her) na zvuk 7.1 za pomoci S/PDIF kabelu

DTS NEO:X
Speciální forma DTS zvuku. Funguje na principu Dolby ProLogic IIz. Ze zvuku 5.1, 6.1 nebo 7.1 udělá až 9.1 zvukový systém.

DTS-ES
Rozšířená varianta DTS zvuku (ES - Extended Surround). Umožňuje poslech až 6.1 nebo 7.1 kanálového zvuku v závislosti na standardu Matrix či Discrete.

DTS-ES Discrete 6.1
Rozšířená varianta DTS zvuku a novější verze DTS-ES Matrixu. Zadní centrální kanál není zakódován v zadních surroundech, ale je přidán samostatně.

DTS-EX Matrix 6.1
Rozšířená varianta DTS zvuku (ES - Extended Surround). Obsahuje navíc zadní centrál, zakódovaný v zadních surroundech.
Lze jej přehrávat prostřednictvím jednoho (zvuk 6.1) nebo dvou (zvuk 7.1) reproduktorů.

DTS-HD
Rozšířená a kvalitnější forma DTS zvuku. Má vyšší parametry (96 kHz a 24 bitů) s podporou více kanálu (systému ES).
Liší se na High Resolution Audio, Master Audio a neoficiálně i na Dolby True HD.

DTS-HD High Resolution Audio
Rozšířená a kvalitnější forma DTS zvuku. Obsahuje 6.1 nebo 7.1 kanálů. Parametry zvuku jsou 96 kHz a 24 bitů. Datový tok je 3 nebo 6 Mbit.

DTS-HD MA
Viz. DTS-HD Master Audio

NahoruDTS-HD Master Audio
Rozšířená a kvalitnější forma DTS zvuku, dříve známá jako DTS++. Zkratka je DTS-HD MA.
Jeho počet kanálů prakticky není omezený, pro Blu-Ray je omezován na 7.1. Parametry zvuku jsou 192 kHz a 24 bitů pro 5.1 zvuk, nebo 96 kHz a 24 bitů pro 7.1 zvuk.
Datový tok může být až 24,5 Mbitů, lze jej upravit na standardních 1,5 Mbitů běžného DTS zvuku.

DTS++
Viz. DTS-HD Master Audio.

DTT
Digital Terrestrial Television - digitální pozemní televize. Viz. DVB-T.

DTV-rip
Nahrávka z digitální televize DVB. Přesto díky pojmu "televize" obvykle automaticky označována jako TV-rip.
Jedná se o nahrávku z kabelu, satelitu či terrestriálu (pozemního vysílání). Kodekem je obvykle DivX / XviD, nověji x.264.

Dual Channel
1) Komprimační formát datového toku zvuku, obvykle u MP3, nazývaný i Dual Mono. Datový tok se dělí přesně na dva kanály.
Příbuznými režimy jsou Stereo a Joint Stereo.
2) Dvoukanálový režim pamětí RAM. Při zapojení dvou modulů shodných parametrů dochází k dělení dat pro výpočet.
Zejména u malých souborů může vést ke značnému navýšení výkonu.

Dual Layer
Dvojitá vrstva, tzv. DL. Termín používaný zejména u DVD a Blu-Ray disků - zápis ve dvou vrstvách navyšuje kapacitu dat.

Dual Mono
Viz. Dual Channel.

Dummy Card
Napodobenina paměťové karty, zasouvající se do slotu místo ní jako náhražka či záslepka. Chrání prostor před prachem apod.

DV
Digital Video. Kompresní záznam digitálního videa z roku 2006 na páskovou digitální kameru, výjimečně na stolních rekordérech.
Má pevně nastavenou kompresi, kolem 1:10. Datový tok je 25 Mbit bez zvuku (1 hodina = asi 13 GB).

DVB
(Digital Video Broadcasting) Digitální televizní vysílání, lépe využívající pásmo díky kompresi.
Způsob přenosu digitálního signálu prostřednictvím multiplexů, v nichž je komprimováno více kanálů ve standardech MPEG-2 či MPEG-4.
Rozlišuje se zejména T (terrestrial - pozemní), S (satellite - satalitní), C (Cable - kabelový) ale i spousta dalších.

NahoruDVB-C
Standard digitálního televizního vysílání DVB v kabelových sítích (C - Cable).
Použitým standardem je kodek MPEG-2. Novější verze je DVB-C2.

DVB-C2
Standard digitálního televizního vysílání DVB v kabelových sítích (C - Cable) s využitím novějšího standardu MPEG-4 (kodek H.264).

DVB-CI
Standard digitálního televizního vysílání DVB s podporou placení kanálu (Common Interface - CI slot pro kartu).
Jedná se o přijímač DVB různého standardu (C, S, T apod.), do něhož je pro příjem placených kanálů nutné zapojit přídavnou kartu.
Karta obsahuje CSA nebo DES šifrování, a po zasunutí do slotu zpřístupní zaplacené kanály.

DVB-H
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes mobilní sítě (H - Handhelds) telefonních operátorů (pro mobilní telefony, tablety aj. zařízení).

DVB-IPDC
Standard digitálního televizního vysílání DVB pro mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety apod.) po internetu (IPDC - Internet Protocol DataCasting).

DVB-IPT
Viz. DVB-IPTV.

DVB-IPTV
Standard digitálního televizního vysílání DVB pro domácnosti přes internetovou síť (IPTV - Internet Protocol Television).
Probíhá vysílání jen volných - neplacených či soukromých. Dříve známé jako DVB-IPI.

DVB-MPH
Doplňkové služby digitálního televizního vysílání DVB. MHP - Multimedia Home Platform jsou interaktivní aplikace vysílané v signálu.
Může se jednat o základní formy her, ale i internetové ovládání, teletext apod.

DVB-NGH
Standard digitálního televizního vysílání DVB pro mobilní zařízení. Jedná se o "novou generaci", která je však neustále odkládána...
Standard NGH - Next Generation Handheld byl vytvořen již v roce 2007, ale díky rychlému vývoji techniky nestačí držet krok.

DVB-rip
Nahrávka z digitální televize DVB. Přesto díky pojmu "televize" obvykle automaticky označována jako TV-rip.
Jedná se o nahrávku z kabelu, satelitu či terrestriálu (pozemního vysílání). Kodekem je obvykle DivX / XviD, nověji x.264.

NahoruDVB-S
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes satelit (S - Satellite). Je používán v celé Evropě i většině světa.
Použitým standardem je kodek MPEG-2. Novější verze je DVB-S2.

DVB-S2
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes satelit (S - Satellite) s využitím novějšího standardu MPEG-4 (kodek H.264).

DVB-SH
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes satelit pro mobilní zařízení (SH - Satellite services to Handhelds), tj. mobilní telefony, tablety apod.

DVB-T
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes pozemní vysílače (T - terrestrial).
Použitý standard kodeku je MPEG-2. Novější verze je DVB-T2.

DVB-T2
Standard digitálního televizního vysílání DVB přes pozemní vysílače (T - terrestrial) s využitím novějšího standardu MPEG-4 (kodek H.264).

DVC Pro
Profesionální verze DV kamery od Panasonicu, doplněná především o Timecode.

DVD
Digital Versatile Disc (digitální víceúčelový disk) nebo Digital Video Disc (digitální video disk).
Používány jsou obě zkratky, správnější je však kvůli možnostem disků ta první - Versatile - víceúčelovost.
DVD vytvořené v roce 1997 může být filmové (VIDEO), hudební (AUDIO) i datové (DATA).
Může být vypalováno i po obou stranách, běžně až se dvěma vrstvama zápisu (existují i verze s více, jsou však experimentální).
Existuje více variant jako R (jen zápis), RW (přepisovatelné), RAM (přepisovatelné s náhodným čtením), ROM (originální lisované), D (s chemickou DRM ochranou) či Eco (nová ekologická verze).
Disk má průměr 12 cm a 1,2 mm tloušťku. Disk je tvořen z pryskyřice a plastu. Datová stopa se vypaluje do mikroskopicky tenké vrstvy hliníku.
Pro zápis i čtení se používá laser s vlnovou délkou 660 nm.
DRM ochranou proti kopírování je především regionální rozdělení oblastí. Často ale i doplňkové kódování.

DVD region
Ochrana proti kopírování disků DVD založená na rozdělení planety na 6 regionů.
Každý disk pak lze přehrát jen v předem stanovených oblastech.
Většina mechanik již podporuje tzv. Region Free (region 0 či ALL), který lze přehrát kdekoliv.

DVD-10
Disk DVD se zápisem na obě strany v jedné vrstvě - kapacita 9,4 GB.

DVD-14
Disk DVD se zápisem na obě strany. Dvě vrstvy na jedné straně, jedna na druhé - kapacita 13,2 GB.

NahoruDVD-18
Disk DVD se zápisem na obě strany ve dvou vrstvách - kapacita 17,1 GB.

DVD-5
Disk DVD se zápisem na jednu stranu v jedné vrstvě - kapacita 4,7 GB.

DVD-9
Disk DVD se zápisem na jednu stranu ve dvou vrstvách (DL) - kapacita 8,5 GB.

DVD-A
Viz. DVD-Audio.

DVD-AUDIO
Digitální formát hudby, který měl nahradit CD-ROMy, zkratka DVD-A. Obsahuje vysoce kvalitní zvuky, navíc ve formátu 5.1. Kodek je PCM nebo LPCM.
Může obsahovat i video (např. klipy), obvykle však jen audio (ve složce AUDIO_TS).
Parametry jsou až 192 kHz pro stereo nebo 96 kHz pro 5.1 zvuk, hloubka 24 bitů.
Vzhledem k rozsahu mnoha parametrů je však složitá kompatibilita - formát se prakticky nechytl.

DVD-D
Speciální disk DVD s aktivní ochranou DRM, navržený tak, aby byl po otevření z obalu použitelný pouze 48 hodin!
Disk neobsahuje žádné ochrany proti kopírování, ale po uplynutí doby se vlivem chemické reakce stane nečitelným.
Používáno jako levná distribuce filmů za jedno podívání.

DVD-DATA
Disk DVD obsahující datové informace jako fotografie, programy, dokumenty apod.

DVD-DL
Disk DVD se zápisem ve dvou vrstvách (Dual Layer) - navýšenou kapacitou.

DVD-Eco
Speciální "ekologická" verze disku DVD, zvaná též EcoDisk s vylepšenými vlastnostmi disku.
Je vyroben z polovičního množství materiálu (tloušťka jen 0,6 mm, hmotnost jen 8g). Je ohebnější a odolnější proti poškrábání.
Formát dat je stejný jako u DVD, ale kvůli tloušťce není kompatibilní se štěrbinovými mechanikami.

DVD-Multi
Formát DVD určený pro víceúčelové formáty s plnou kompatibilitou. Kombinace VIDEO, AUDIO a DATA disku.

NahoruDVD-R
Formát DVD disku pro jedno zapsání (R - Recordable) s kapacitou 4,7 GB.
Vychází z předchozí verze CD-R, a je tak navržen pro maximální kompatibilitu.

DVD-RAM
Disk DVD, který je možné přepisovat jako běžné DVD-RW. Čtení však probíhá náhodně jako u běžného pevného disku (rychleji) - RAM (Random Access Memory).
Je vhodný zejména pro zálohování dat. Přepisovat jej lze 10 - 100 tisíckrát podle rychlosti vypalování.
Disk je uzavřen v malém ochranném pouzdře (cartridge) a lze s ním pracovat pouze v mechanikách s podporou DVD-RAM.

DVD-rip
Kopie klasického prodávaného DVD. Kodekem je obvykle DivX / XviD. Nověji již i x.264.
Vzhledem k časté neznalosti autorů je formát DVD ořezán na nižší rozlišení (např. 640x apod.), zvuk převáděn na stereo a kodek MP3 apod.
Jedná se o nedodržování pravidel kvality pro ripování...
Kvalita je výborná, závislá na kvalitě enkódování (kodek, datový tok apod.).

DVD-ROM
Originální lisované DVD "jen pro čtení" (ROM - Read Only Memory). Nástupce CD-ROMu - určen pro distribuce počítačových her, programů i filmů.
Čtení je možné v jakékoliv DVD mechanice, u her a programů je nutnost podpory UDF.

DVD-RW
Formát DVD přepisovatelného disku (RW - Rewritable) z roku 1999 od společnosti Pioneer s kapacitou 4,7 GB.
Klasická velikost má 12 cm, minidisk má velikost 8 cm (kapacita 1,2 GB).
Rozšířením je DL varianta se dvojitou vrstvou (kapacita 8,5 GB).

DVD-Screener
Totéž co starší verze SCR. Jedná se však o propagační DVD, zkratka DVDScr.
Film je obvykle širokoúhlý, avšak bez bonusů apod. součástí DVD disků. Ticker - nápis proti kopírování je průsvitný a méně tak vadí obrazu.
Kvalita je obvykle velmi vysoká, často i srovnatelná s DVD-ripem.

DVD-V
Viz. DVD-Video.

DVD-VIDEO
Standardní filmový disk DVD (zkratka DVD-V). Povinně obsahuje složku VIDEO_TS s VOBy filmu a informačními IFO soubory (BUP jsou zálohou IFO>).
Kodek obrazu je MPEG-2, zvuku AC3, výjimečně DTS s podporou až 7.1 prostorového zvuku.
Disk je limitován použitým regionem dané oblasti (1 - 5). Free region, tzv. 0 nebo-li ALL lze přehrát kdekoliv.

DVD+R
Formát DVD disku pro jedno zapsání (R - Recordable) s kapacitou 4,7 GB.

DVD+RW
Formát přepisovatelného DVD disku (RW - Rewritable) s možností náhodného (rychlejšího) čtení s kapacitou 4,7 GB.
Před použitím je nutné jej ale "naformátovat". Rozšířením je DL varianta se dvojitou vrstvou (kapacita 8,5 GB).

NahoruDVDCam
Profesionální verze DV kamery od Sony, doplněná především o Timecode.

DVDSCR
Viz. DVD-SCREENER.

DVI
Digital Visual Interface. Digitální konektor pro spojení grafických karet počítače k monitorům či televizím.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Kabely a konektory - DVI.

Dvojková soustava
Také zvaná binární, představuje poziční číselnou soustavu používající pouze dvě hodnoty: 0 a 1. Využívá mocnin čísla 2.
Používá se v moderní digitální technologii, neboť hodnoty 0 a 1 odpovídají stavům elektrického proudu (zapnuto nebo vypnuto) či stavům signálu (ano nebo ne).
V zápisu binárního kódu se lze setkat s několikamístným číslem, např. 00001101 představuje číslo 13.
Existují ale i jiné, jako osmičková, desítková nebo šestnáctková (používané např. v informatice, programování apod.).

DVR
Digital Video Recorder - přístroj se schopností nahrávat digitální záznam.

DXGI
Jedna ze specializovaných součástí DirectX v systému Windows.
Slouží pro zjištění typů a verzí grafických adaptérů a monitorů, které jsou k dispozici - detekce zařízení.

DXVA
DirectX Video Acceleration. Dekódování videa za pomoci grafické karty, tzv. grafické akcelerace pomocí DirectX ovladačů.
I ta nejslabší grafická karta je obvykle výrazně výkonnější pro výpočet obrazu než výkonný procesor, neboť je pro video primárně určena.
Více viz. sekce Jak na Audio-Video - Nastavení PC - Akcelerace videa.

Dynamický ekvalizér
Systém vytvářející harmonický zvukový obraz s vyváženým frekvenčním přenosem jako u drahých, volně stojících reproduktorů.
Basové a výškové kmitočty jsou vyrovnávány automaticky.

Dynamický filtr signálu
Speciální technika filtrování v průběhu přehrávání pro zvýšení ostrosti obrazu (zesílení detailů) a potlačení šumů na okrajích obrazu.

Dynamický kontrast
Nastavení poměru rozsahu kontrastu mezi nejtmavší a nejsvětlejší oblastí obrazového signálu. Je to poměr mezi černou a bílou, jak je zařízení zobrazuje.
Vyšším rozsahem je lepší podání bílé a černé barvy. Dynamickým řízením kontrastu se podle zobrazované scény posouvá poměr a zlepšuje tak rozsah v dané scéně.

Nahoru