AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 TECHNICKÝ SLOVNÍK VÝRAZŮ A ZKRATEK


PÍSMENO: Z (počet: 14 slov)
Aktivní - funkční odkaz
Nefunkční odkaz (sekce nebo slovo ještě není přidáno)


Z-buffer
Vyhrazená část paměti grafické karty pro zpracování obrazových bodů (pixelů) na ose " z " (3D hloubka).

Z5
Český výraz pro slovo "zpět". Používá se převážně v psané komunikaci na chatu nebo v SMS.

Základní deska
Motherboard - základová deska počítače. Spojuje všechny ostatní komponenty, které se do ní osazují.

Zámek klávesnice
Funkce, která dokáže jediným tlačítkem či pohybem zablokovat klávesnici tabletu či mobilního telefonu proti náhodnému stisknutí.

Zavináč
Symbol @. Anglicky též "at" "at sign" nebo "adress sign". Na internetu se používá jako symbol v elektronické adrese, oddělující jméno uživatele od názvu počítače.
Nejčastěji využíván v e-mailové komunikaci. Na české klávesnici jej lze vytvořit kombinací kláves ALT + čísla 64.

Zero fill
Metoda smazání dat na pevném disku - veškerá data se přepíší nulou. Též nazýváno Zero Filling

Zero Filling
Viz. Zero fill.

zerofill
Způsob zápisu čísel v databázích, který je zleva doplněn nulami pro dosažení vyššího počtu číslic.
Např. zápis čísla 123 na 6 číslic vypadá: 000123.

ZIP
1) velmi populární, ale již starší souborový formát pro kompresi a archivaci dat. Od Windows XP standardní součástí operačního systému.
2) datové záznamové zařízení s kapacitou 100 MB (možno až 700 MB) od firmy IOMEGA. Starý a přežitý systém zálohování dat, který selhal zejména robustností disket.

Zoom
1) zvětšení části obrazu - přiblížení díky změně ohniskové vzdálenosti. U digitálních fotoaparátů apod. zařízení je optický nebo digitální.
2) u televizních obrazovek výraz pro režim úpravy formátů zobrazení (např. roztažení obrazu 4:3 na formát 16:9).

NahoruZoom Lens
Transfokátor pro zoom. Soustava optického zoomu.

Zpětné lomítko
Označení pro znak " \ ". Jedná se o zrcadlově obrácené klasické lomítko, anglicky Backslash.

Zpětný odkaz
Internetový odkaz, vedoucí z nějaké stránky na tu vaši - pro vás forma reklamy.

Zvuková karta
Zařízení v počítači (integrovaný čip, nebo kvalitnější přídavná karta), sloužící ke generování audiosignálu do reproduktorů nebo sluchátek.
Rovněž je využívána při vstup signálu - mikrofon (nahrávání zvuku).