AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 PRÁCE A ÚPRAVA TITULKŮ

Titulky lze editovat dvěma základními způsoby:
1 - jako textový soubor - běžným přepisováním.
2 - pomocí programů - jednodušší a rychlejší (někdy je přesto nutné použít první způsob).

Ukážeme si, jak titulky vytvářet pomocí jednoduchého prográmku Nástroj na titulky.
Základy práce a postupu při vytváření vám pomohou pochopit i principy příp. úprav v textovém editoru.

Otevřete si program Nástroj na titulky.


Tlačítkem Otevřít načtěte požadované titulky


Pro jakoukoliv editační a upravovací práci s textem musíte vždy být v záložce Editace - jinak nebude možné nic dělat.

Pokud otevíráte titulky např. SUB nebo TXT, program se vás zeptá na fps videa:


Tlačítko Detekovat z AVI funguje jen u AVI souborů! Pro MKV, WMV apod. nikoliv.
Tento údaj však zjistíte obvykle ze všech typů přehrávačů, nebo např. programem VirtualDub Mod.
Vyberte šipečkou požadovanou rychlost fps a klikněte na OK - titulky se načtou.

Nahoru

Jednoduchá a základní editace slouží k tomu, abyste opravili např. pravopisné chyby, řádkování apod.
Možné chyby, na něž byste si měli dávat pozor, jsou vypsány v kapitole Parametry a opravy chyb.
Opravy základních chyb lze opravit automaticky jediným kliknutím.
Takto lze vyřešit např. prázdné řádky, překrývající se časování titulků nebo špatné časy (extrémně krátké zobrazení apod.).
Je vhodné je dělat až po příp. přečasování apod. Jinak by se chyby mohly opět vytvořit.

Z načtených titulků vidíme, že hned první řádky obsahují chybu - snahu o zobrazení kurzívy ("i v závorkách").
Některé přehrávače by ale mohly mít problémy s kompatibilitou.


S programem se pracuje tak, že stačí myší (příp. klávesovými šipkami nahoru a dolů) vybrat daný řádek.
V editačním okně se nám zobrazí text, který zde můžeme volně upravovat, přepisovat apod.
Pracujeme jako s jakýmkoliv jiným textem, a upravíme jej do nám vyhovující podoby.
Poté musíte kliknout na tlačítko Použít a další.
POZOR! Kliknete-li kamkoliv jinam před uložením, úprava se stornuje a je nutné vše provést znovu!


Text se opraví, a editace přeskočí na další řádek:


Takto postupně můžete upravovat řádek po řádku, nebo jen jednu náhodně objevenou chybu.

Nahoru

Časování titulků posunutím budete nejčastěji používat u filmů či seriálů stažených z internetu.
Pokud zjistíte, že titulky jsou v průběhu filmu např. o sekundu později, prostě si je celé posunete.
Stejně tak může např. začátek sedět, ale úvodní titulky budou ve videu vystřižené (běžné u ripů seriálů).
V té chvíli vám zbytek seriálu vytvoří posun titulků od určitého času i přes 2 minuty.
Ukážeme si, jak provést posun celého času, i jednotlivé části (lze použít i vícekrát, např. při rozdílných zatmívačkách, reklamách apod.).

V programu překliknete na první záložku - Posun času.

Pracujete zde postupně zleva doprava.
Nejprve je důležité nastavit posun dopředu (titulky se zobrazí později)
nebo dozadu (titulky se zobrazí dříve).

Pokud chcete posun pouze části - zaškrtnete příslušné zatržítko.
Poté vyberte Od titulku Po titulek (odkud kam se má čas posunout).

Následně zvolíte čas o nějž se titulky posunou.
Posun o snímky asi přesně neodhadnete, podle času je to lepší.
FPS údaj program propočítává sám.
Lze zadávat i hodnoty jako 0,1 (desetina sekundy) apod.

Vše potvrdíte tlačítkem Udělej to.
Čas se automaticky posune.

Zkušebně je zde proveden posun 3,5 sekundy později od 6. titulku až do konce.
Můžete s obrázkem výše porovnat časy.


Tímto jednoduchým postupem snadno přečasujete velkou část titulků, s nimiž se setkáte.
Pokud např. titulek ještě stále ujíždí, stačí smazat např. údaj 3,5 sekund, a přidat třeba 0,5 sekundy.
Znovu kliknout na Udělej to, a posun je tak už 4 sekundy.
Příp. naopak ubrat (je nutné změnit údaj ze směru posunu na Dozadu) a ze 3,5 sekund udělat např. 3,2 apod.
Tímto způsobem lze velmi přesně a jednoduše doladit posuny a časování celku.

Nahoru

Zřejmě častější problém s nepadnoucími titulky bude v rychlosti fps - počet snímků videa za sekundu.
Pokud je video např. PAL 25 fps, ale titulky jsou z amerického originálu NTSC 23,976, logicky nebudou sedět.

Některé formáty, jako SUB jsou časovány podle fps - proto obvykle sednou k videu bez nutnosti měnit údaj fps.
Některé titulky, jako SRT zase naopak podle verze a typu přehrávače identifikují rychlost fps, a přizpůsobí se časováním.
Toto však berte jen jako příjemnou výhodu.
Vaším úkolem by mělo být vždy zkontrolovat délku filmu s délkou titulků - nejjednodušší forma jak poznat, zda titulky platí pro dané video.
Pokud nikoliv - musíte jej upravit pro správné fps.

Tento způsob časování se provádí v záložce Změnit rychlost.


Pokud jste načítali titulky TXT nebo SUB, nejspíše jste zadávali údaj o fps. Tím by titulky měly být přizpůsobeny.
Program si detekoval (nebo jste zadali) jejich rychlost, s tou se pak pracuje a rovněž se v ní uloží výsledek.
Pro jiné formáty (např. SRT) si ukážeme, jak upravit rychlost.

V kolonce šablony pro změnu rychlosti fps vyberte požadovanou hodnotu.


Poté klikněte na tlačítko Udělej to - rychlost fps se změní a s ním kompletní časování titulků.


POZOR! Pokud jsou titulky přečasovány z odlišných verzí, např. TV ripu na DVD rip apod.
Může se stát, že tato změna je účinná, avšak není přesná.
Jde o rozdílnou hodnotu FPS (některé TV-ripy jsou např. v fps 25,3 místo standardu 25 apod.)
Pro tuto možnost slouží volba Jiný... - s vlastním nastavením poměru fps.


Poměr je vždy něco ku 1 (titulky se zobrazují později) nebo 1 ku něco (titulky se zobrazují dříve).
Zadávejte číslo 1,0001 - počet nul (desetinných míst) může být jakýkoliv, dle přesnosti, kterou požadujete.
Zadáváním čísla 0,9999 byste sice dosáhli také svého (v opačném poměru), avšak ztratili byste přehled o přesnosti.

Např. poměr 1:0,01 způsobí posun u dvouhodinového filmu o 1 minutu!
Poměr 1:0,000001 však již jen o 6 tisícin vteřiny!

Pokud se překliknete, a potřebujete vrátit hodnotu času zpět, stačí jen změnit poměr na opačný, a vrátit se na požadované časy.

Nahoru

Spojení titulků
Spojování titulků se provádí v záložce Připojit titulky.


Princip spojení je velmi jednoduchý.
Do kolonky času (hodiny, minuty, sekundy, milisekundy) zadejte čas 1. části videa.
Tj. čas, od kdy se mají napojit další titulky (obvykle je to také pár sekund po posledním titulku).

Po nastavení času pak dejte tlačítko Otevřít.
V klasickém okně najděte titulky, které chcete připojit a otevřete je.
Tím došlo k automatickému připojení titulků.

Nyní stačí dát jen v horní části Uložit, a spojené titulky jsou hotové.

Rozdělení titulků
Titulky se rozdělují obvykle kvůli dělení videa na více částí.
Např. dlouhý film na DVD, který by na jednom CDčku byl příliš komprimovaný.
V dnešních dobách tento systém již prakticky neexistuje (kdo ještě používá CD-ROMy?) avšak setkat se s tím můžete.
Ačkoliv výhodnější by bylo video rozdělit a následně sloučit.
Jistý limit mohou představovat i velmi staré přehrávače, které např. neuměly načítat AVI soubory větší než 1 GB.
K nim je pak s nutností rozdělení videa potřeba rovněž rozdělit titulky.
Dělení titulků ale dnes již postrádá smysl, přesto si ukážeme jak na to.

Na rozdělení titulků je záložka Rozdělit titulky.


Princip je velmi jednoduchý.
Do kolonky času (hodiny, minuty, sekundy, milisekundy) zadejte čas 1. části videa.
Nezadávejte čas titulků, ale videa, jinak by titulky 2. části nepadly přesně.

Vhodné by bylo zkontrolovat, zda čas dělení není zrovna v průběhu nějakého titulku.
V tomto případě sice dojde i k jeho rozdělení, tj. bez problémů, ale přesto se to nedoporučuje.

Po zadání času 1. části videa klikněte tlačítko Uložit vedle času (nikoliv na horní - uloží titulky celkově).
Vyberte formát - obvykle nechat, tj. kliknete jen na OK a otevře se okno s nabídkou kam uložit titulky.
Všimněte si, že vám to nabízí název uložení jako .část1.


Po uložení okno přeblikne, a nabídne uložení 2. části.
Tímto máte titulky rozdělené na dvě části.

Pokud snad potřebujete částí více, program automaticky rozdělí titulky podle nastaveného času!
Pokud zadáte čas např. 20 minut, ale titulky mají hodinu, automaticky to titulky rozdělí po 20-ti minutách - tj. na 5 částí!

Nahoru

Program sám umí opravit ty nejzákladnější chyby titulků.
1) prázdné řádky - nedělají problémy, ale je to známkou nepečlivosti. Navíc zvyšují velikost textu.
2) překrývající se časování - titulky se překrývají - nové začínají dříve než předchozí skončí.
3) krátké časy zobrazení titulků - při překliknutí v časování - titulek se zobrazuje extrémně krátce, např. zlomek sekundy.

Tyto opravy se provádějí v záložce Prověřit stav.


Klikněte na tlačítko Prověřit. Testování trvá max. několik sekund.
Poté uvidíte výsledky vypsané v informačním okně.


Položky jsou vypisovány jednotlivě za sebou. Někdy tak seznam může být dost velký.
Rozhodně nic nezkazíte, když prostě kliknete na všechna tři tlačítka oprav, uložíte a jdete dál.
Při přesnějších opravách např. prázdné řádky odstraníte kliknutím a znovu tlačítkem Prověřit aktualizujete výpis chyb.
Další položky chyb pak opravujete pečlivě podle svého.
Samozřejmě si ale vysvětlíme co jak funguje.

1) Prázdné řádky
Jak vidíme, je zde jeden prázdný titulek - č.557 (pokud je jich více, jsou vypisovány jednotlivě, a někdy může být seznam dlouhý).
Prázdné řádky opravíte kliknutím vpravo na tlačítko Smazat prázdné řádky.
Okno jen blikne, nebo se nic nestane - ale prázdné řádky byly z titulků smazány.

2) Překrývající se titulky
Rovněž vidíme, že jsou zde dva překrývající se titulky - č. 8 a 327.
Prvním je hned osmý titulek - zobrazí se, když ještě sedmý nezmizel.
Můžete časování odstranit manuálně dle vlastní volby, ale často byste takto nad titulky strávili hodiny.
Tuto chybu odstraní tlačítko vpravo Oříznout překrývající tit.
Způsobí, že se předchozí titulky (sedmé) zavřou v čase otevírání nových (osmé). Prakticky jim tak zkrátí čas.
Ne vždy to vyhovuje, proto může být manuální časování vhodnější. Záleží ale na počtu takových titulků.

3) Krátký čas zobrazení titulků
Při tvorbě titulků se může stát, že se překliknete, a špatně zadáte např. sekundy.
Výsledkem pak je, že se titulek zobrazuje např. 0,1 sekundy místo jedné sekundy.
Za tuto dobu si jej přečíst určitě nestihnete, mnohdy ani nestihnete zareagovat že se nějaký zobrazil.
Jak vidíte, špatnou dobu schování má jeden titulek - č. 20.
Tuto chybu opravíme tlačítkem vpravo Opravit čas schování tit.
V tomto případě program natáhne čas až do maxima - tj. do doby, kdy se otevírá další titulek.
To ale zase může být někdy až otravné - titulek může svítit i několik minut!
Tyto chyby tak vhodnější raději kontrolovat ve videu, a následně opravovat manuálně.

Opravené titulky pak vypadají vypsány takto:


Standardní výpis se v případě chyb vypisuje až na konci (je nutné rolovat dolů).
Zde však již evidentně není žádná chyba.
Doporučuji kontrolovat kvůli kompatibilitě:
Nejširší text - nejdelší řádek z hlediska počtu znaků.
Nejvíce řádků - počet řádků - max. by měly být 3.
Pokud dané dva vypsané parametry budou odpovídat maximu, pak jsou všechny ostatní v pořádku.
Pokud ne, opravte je a dejte znovu Prověřit - aktualizovat, zda stále nezbývá nějaký jiný.

Toto nastavení kompatibility je především kvůli starším přehrávačům.
Ty často nemají moderní funkce jako zalamování řádků, změnu velikosti písma (počtu znaků na řádek) apod.

Velkou část chyb textů představují již zmiňované skripty (kurzíva, tučné, barvy apod.).
Často jsou ale protkány celými titulky, a ne jen např. na prvních pár řádcích.
Proto je vhodné odstranit je hromadně - rychle a spolehlivě smazáním v textovém editoru - např. poznámkovém bloku Windows.

Otevřete si titulky v textovém editoru - jako by to byl obyčejný text .txt.


Najděte chybu pokud možno na nejprvnějším řádku od začátku - zde skript: <i> ... </i> - tj. kurzíva od 2. řádku.
Vyberte první značku myší tzv. do bloku, a zkopírujte si ji "do schránky".
Otevřete z horní nabídky Úpravy / Nahradit, a vložte znak do horní kolonky (co bude nahrazeno).
Do spodní nezadávejte nic! Tím dojde jen ke smazání - což potřebujeme.


Klikněte na tlačítko Nahradit vše.
Okno jen blikne nebo ani nezaznamenáte změnu, ale požadovaný skript byl odstraněn z celých titulků.
Stejný postup opakujte uzavírací (druhou) částí skriptu.
Zde stačí jen dopsat lomítko do textu v horní kolonce, a opět kliknout na Nahradit vše.

Poté jen dejte z horní nabídky Soubor / Uložit a můžete text zavřít.
Uloží se tak, jak byl otevřen, tj. jako SUB, SRT apod., tj. pouze se přepíše (aktualizuje) původní verze.
Takto lze titulky editovat jako text, i když mají jiný formát.

Nyní titulky jen otevřete v programu titulků - abyste pracovali s aktuálními - a můžete dále editovat v programu.

Nahoru