AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 FORMÁTY A PARAMETRY TITULKŮ - KOMPATIBILITA

Dokonce i titulky mají svá pravidla a zákonitosti, a to zejména kvůli kompatibilitě.
Bohužel, ne vždy - popravdě jen mizivě málo - jsou však dodržována.

Autoři titulků - překladatelé - tyto chyby dělají obvykle nevědomky.
Někteří však i vědomě - samozřejmě je to ale nijak netrápí, a opravit si to musíte sami.
Někteří dokonce bláhově věří tomu, že všichni kdo si stáhnout jejich tvorbu, používají jen PC, nebo jen stejný přehrávač jako mají oni sami.
Hodně naivní pohled, ale opravdu jsou i takoví. Nedokáží se přizpůsobit jiným přehrávačům a programům - kompatibilitě.
Těmito chybami bývají např. délky a počty řádků, speciální kódové znaky apod.
Nejčastějším všeobecným problémem bývá kódování češtiny, dále pak odchylky v časování, a samozřejmě se objevují i chyby a překlepy v překladech.
Nevděční však být rozhodně nemůžeme!

Překlad a časování titulků je nejhorší a nejnáročnější práce vůbec (sám jsem ji kdysi hojně dělal).
Vzhledem k náročnosti tvorby a časování, ale i samotnému překladu a přepisu můžeme být jen rádi, že ji vůbec někdo dělá.
Příp. chyby si zvládneme opravit sami. A za překlad bychom měli ještě slušně poděkovat, např. mailem, či na nějaké diskuzi.
Kdyby překladatelé přijali tyto "normy", bylo by to pro nás mnohem snazší, a jejich díla by byla ještě více žádaná a hodnocená.
Avšak i tak jim náleží právem zasloužená vděčnost.

V této části návodů si tak ukážeme, jak opravit chyby a nedostatky titulků, a přizpůsobit kompatibilitu pro všechna zařízení.


Titulky existují v mnoha různých formátech.
Nejčastěji se budete setkávat s formáty .txt (textový dokument), .sub (tzv. MikroDVD) a .srt (tzv. SubRip).
Níže si ukážeme i několik dalších formátů, které však nejsou moc používané, natož kompatibilní.
Drtivá většina přehrávačů (PC i stolních) přehrává pouze ty základní, a jiné neumí.
Při práci s DVD se setkáte i s formátem .sup. Je to formát titulků pro DVD (nepleťte si SUP a SUB !).
Při práci s Blu-ray se setkáte rovněž s formátem .sup. Je to však zcela odlišný formát od DVD!
Pro vytváření DVD a Blu-ray se naučíme i konvertovat titulky do těchto formátů (abyste je mohli vkládat rovnou do DVD či Blu-ray disku).

Titulky TXT, SUB i SRT se dají editovat jako klasické textové soubory (txt).
I když mají odlišené ikony, jdou otevřít v "Poznámkovém bloku" Windows, protože se liší jen formou záznamu:


Na první pohled vidíme, že SRT využívá identifikace času, kdežto TXT a SUB snímkování.

Titulky SRT - SubRip jsou datovým ztvárněním binárního obrázkového SUP systému z DVD za pomoci OCR (optického rozpoznání textu).
Titulky SRT jsou s filmem synchronizované časově s přesností až na tisíciny sekundy.
Umožňují rovněž využívat i HTML tagy jako je kurzíva, tučnost, barvy apod.
POZOR! Právě toto je jeden z velkých problémů kompatibility!
Proto je nutné tyto znaky kvůli kompatibilitě odstraňovat!
- Více v Opravách chyb.
Každý titulek má své pořadové číslo, přesný čas od kdy do kdy se zobrazuje, a volný řádek pro oddělení dalšího titulku.
Vzhledem k novějším formátům videa (MKV, MP4, Blu-ray) jsou v současnosti nejpoužívanější a nejčastější formou titulků.

Velkou nevýhodou je nekompatibilita s formáty NTSC či PAL (fps 25 vs. 23,976).
Vlivem změny FPS vs. nastavení času je pak nutné převést fps titulků - upravit je a synchronizovat s fps jiné verze filmu.
Toto ale trvá obvykle jen několik sekund. Některé programy navíc již umí samy rozpoznat, upravit a synchronizovat fps titulků s videem!
Titulky lze editovat i pomocí txt formátu.

Titulky TXT - MikroDVD dříve nejčastější formát titulků, dnes pomalu nahrazovaný SRT.
Jeho modernější verzí jsou titulky SUB - totéž, ale v komprimované podobě.

Titulky SUB - MikroDVD jsou odezvou na nekompatibilitu fps u titulků SRT. Kompresní nadstavba titulků TXT.
Titulky SUB jsou s filmem synchronizované snímkově pomocí fps údajů (čísla snímků od kdy do kdy).
Každý titulek má jeden dlouhý řádek s pořadovým číslem, počtem snímků a textem titulku (odstavce jsou určené oddělovačem).
Tento formát však značně ustupuje před SRT, právě kvůli nutnosti počítání snímků, složitosti a nepřehlednosti psaní.
Především ale také kvůli problematické kompatibilitě s novějšími formáty videa (zejména MKV).

Titulky SUP - titulky DVD nebo Blu-ray. Nepleťte si SUP a SUB!
Jedná se o grafické titulky - obrázky s indexem zobrazení od kdy do kdy.
Tato data i grafika je binárně zapsaná ve VOBech DVD filmu nebo m2ts datech BD filmu.
Jedná se tak o titulky vložené ve videu - nelze je přímo editovat. Nejsou však vloženy do obrazu, ale "průsvitně" přes něj (lze je vyextrahovat ven).
Ovšem právě díky tomu také jako jediné nemají problémy s diakritikou - prostě se zobrazí to, co je na obrázku.
V případě vyjímání je nutné je OCR rozpoznávacím programem přepisovat a označovat znaky.
To je časově náročné, a navíc tím vznikne mnoho "pravopisných" chyb, překlepů a nepřesností.
Titulky SUP na DVD jsou ovšem odlišné od SUP na BD. Mají jinou strukturu dat!
Titulky na BD jsou složitější (asi 4 - 5x větší kapacita, tj. kolem 20 MB), a pro příp. převod je nutné použít jiný program než na SUP z DVD.
Někdy jsou nazývané PGS SUP (na BD jsou uloženy v souborech v rámci PGS - Presentation Graphic Stream).

Dále existují i formáty jako:
SUB/IDX - titulky VobSub. Titulky SUB s indexovým souborem .IDX (popisuje vlastnosti titulků).
V jednom titulku (dvojici SUB + IDX) může být uloženo i několik různých jazyků, mezi nimiž pak lze přepínat.
Např. z DVDčka se vyextrahuje 6 různých titulků či jazyků, do jednoho souboru.
Kvůli problémům s kompatibilitou (přečíst tento formát a dekódovat jednotlivé jazyky uměl jen zlomek přehrávačů) jsou prakticky nepoužívané.

SMI - titulky Microsoft SAMI. Titulky založené na programování HTML + CSS efekty.
S těmito titulky se již nejspíše nesetkáte.


SSA nebo ASS - SubStation Alpha - programovací titulky s širokou škálou možností formátování, efektů, stylů apod.
Jejich tvorba je však složitá a editace náročná - vzhledem k "programovacímu jazyku".
Používá se téměř pouze u asijských Anime seriálů.


SimpleTime, nazývané také TMP - nejjednodušší a nejnepřesnější formát titulků.
Jeden z prvním existujících formátů titulků pro AVIčka. V dnešní době již neexistující formát.
Titulky mají čas zobrazení s přesností jen na sekundy. Čas skrytí chybí (zmizí při novém titulku, nebo po třech sekundách).
Jedná se o časový index + řádek, kde se odstavce řeší oddělovačem - jako u SUB).


Nahoru

Prakticky všechny textové titulky (kromě SUP) mohou mít problémy se správným zobrazením diakritiky.
Diakritika také bývá jejich obvykle tím největším problémem, který vás bude trápit.
Buď se zobrazují jiné znaky, než mají být, nebo znak vynechají (slovo pak obsahuje prázdné mezery, nebo univerzální znak místo písmen).
Textové titulky jsou zkrátka jen a obyčejný text, který potřebuje mít svůj nastavený formát kódování textu.

Nejčastější používané kódování pro Českou republiku, resp. střední Evropu je:
ANSI neboli CP1250 - kódování Windows.
Existuje více skupin ANSI. Pro CZ je to právě 1250tka (také WinCS, WinEE).
Je to nejrozšířenější typ kódování českého jazyka - díky tomu, že Microsoft, jemuž patří Windows se stal dominantním na poli operačních systémů.

ISO 8859-2 - kódování pro střední Evropu (také ISO Latin2, CP912). Podobné jako ANSI, ovšem s menším počtem znaků.
Tento formát kódování se již vytrácí, vytlačován ANSI nebo lepším UTF-8.

UTF-8 - univerzální mezinárodní kódování s podporou diakritiky.
Vychází z původní tabulky základních standardů PC znaků - ASCII.
Je ale rozšířen úpravou podle formátu Unicode (ISO/EIC 10646) - možnosti rozšíření o další znaky dalších abeced.
Písmo UTF-8 tak v sobě obsahuje podporu mnoha abeced, a je tudíž schopno zobrazit různé znaky.
Existuje již i novější verze - UTF-16. Dosud se však příliš neuchytila kvůli dvojnásobné velikosti (systému ukládání dat).
Rovněž má odlišnou kompatibilitu (přidáním dalších abeced jsou znaky na jiných pozicích, tudíž se nezobrazují správně.

Mnoho programů, mezi nimi i program na titulky, který budeme používat, pracují s klasickým ANSI formátováním.
Přehrávače pak využívají přibližně napůl (50:50) buď ANSI, nebo UTF-8. Novější již obvykle umí oboje.
Naučíme se proto převod mezi kódováním. V případě např. MKV si je pak sám program převede na UTF-8 apod.
Formátování lze upravit např. tak, že otevřete titulky v klasickém poznámkovém bloku jako txt soubor.


Vyberte z horní nabídky Soubor / Uložit jako, a otevře se nabídka uložení:


Ve spodní části Kódování vyberte položku ANSI nebo UTF-8, a klikněte na Uložit.
Je vhodné mít odzkoušeno, jaký formát váš přehrávač bere.
Děláte-li titulky pro jiné, např. veřejně, je jedno, který z těchto formátů vyberete.
Dříve byl univerzální ANSI, nyní začíná pomalu převládat UTF-8.
Soubor se bude chtít přepsat - dejte Ano.


Soubor titulků zůstává stále stejný, ale v jiném kódování, které je kompatibilní prakticky se vším.
V případě problémů je ještě možnost zkontrolovat či nastavit středoevropské písmo.
Máte-li titulky otevřené v poznámkovém bloku, vyberte z horní nabídky Formát / Písmo.
V položce Script je možné nastavit regionalitu jazyka (ideálně Středoevropské, příp. Západní).
Tlačítkem OK se nastavení potvrdí, a pak jen titulky uložíte a přepíšete.


Máte-li však stále problém se zobrazením diakritiky na přehrávači, je chyba téměř určitě v něm.
Každý přehrávač má někde v menu možnost Nastavení oblasti titulků.
Zde zadejte Česká republika (Czech Republic) nebo Střední Evropa (Central Europe).
Není-li v menu přehrávače nic takového, podívejte se na stránky výrobce po novější verzi firmwaru.

Pokud problém přetrvává, je nutné titulky upravit.
Buď stylem "pokus - omyl" měňte formátování, a zkoušejte, nebo je můžete napevno vložit do obrazu.
Tím však způsobíte nenávratné poškození obrazu - titulky již nikdy nepůjdou odstranit.

Existuje i možnost odstranění diakritiky prográmkem Diakritika (viz. Programy ke stažení).
Tento prográmek jedním kliknutím odstraní diakritické znaky z titulků.
Je to však spíše nouzové, nicméně obvykle plně funkční vyřešení problému. Ovšem za cenu ztráty diakritiky.

Nahoru

Nyní si vysvětlíme to nejdůležitější - a to jsou parametry, kterých bychom se měli držet, příp. na ně titulky upravovat.
V případě vyjmutí titulků z DVD asi nebudete mít moc práce, kromě oprav pravopisných chyb a překlepů způsobených OCR programem.
Na DVD jsou titulky dávány již tak, aby tyto parametry splňovaly.
Avšak v případě seriálů z internetu, překladů vysílaných amerických seriálů apod. budete mít hodně práce.
My pro jejich editaci budeme používat prográmek Nástroj na titulky od českého tvůrce - najdete jej v Programech ke stažení.

Kompatibilita je zde popisována jak z pohledu přehrávačů, tak i např. šířky televizorů vs. velikosti písma apod.
To, že např. váš přehrávač umí zobrazit např. 5 řádků neznamená, že to umí i ostatní!


- délka řádku je max. 40 plných znaků (vč. mezer!). Mnohé přehrávače neumějí zobrazovat více.
A ne všechny přehrávače umí zalamovat řádky (konec dlouhého zobrazit na dalším) - můžete tak přijít i o pár slov (řádek se usekne).
Plné znaky jsou buď Čísla, Velká písmena nebo mezery. Malá zaberou méně místa, a přehrávače jich tak umí zobrazit na řádek více.
Jde tak tedy vlastně o délku řádku jako takovou a nikoliv nutně o počet znaků. Ten je ale vhodné si hlídat kvůli bezpečnosti.
V programu Titulky budeme mít "pomyslnou" hranici délky řádku, za níž bychom neměli jít.

- počet řádků je max. 3 (některé umí dokonce jen 2, to jsou však rarity). Některé umí dokonce i více než 5, ale těch je málo.
Přehrávač další řádky nad svůj limit nemusí vůbec zobrazit, nebo je zobrazuje přes sebe.

- žádné doplňující znaky - jako např. <i>, <b>, {254}, # apod. Tyto znaky mají udělat z titulků kurzívu, tučné, barevné, a jiná označení.
TOTO JE NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉM KOMPATIBILITY TITULKŮ!
Autoři titulků se tím snaží rozlišit např. vypravěče (kurzíva), a myslí si, jak jsou některé efekty (např. barvy) krásné.
Jenže drtivá většina přehrávačů tyto znaky neumí číst!
Následně řádek zobrazí normálně bez efektu, s těmito znaky u sebe (což pak působí značně rušivě).
V horší variantě pak celý řádek úplně přeskočí! Tato varianta je již naštěstí spíše vzácná.
Plná podpora těchto efektů existuje jen na PC, a pouze na některých Multimediálních centrech.

- odstraňovat identifikaci mluvícího - v titulcích bývá často např.: (Johny) text titulku, nebo [Johny] text titulku.
Jedná se o identifikaci mluvícího, tj. "kdo mluví" když není v záběru.
Z osobních zkušeností vím, že i velké většině neslyšících toto vadí - působí to rušivě. Tudíž fakt, že je to kvůli nim není argumentem.
Proto tyto texty vč. závorek odstraňujte tak, že zůstane pouze samotný text titulku.
S tímto se obvykle setkáte pouze u EN titulků, ale někteří překladatelé to nechávají. Rovněž se s tímto můžete setkat u titulků z DVD.

- odstraňovat titulky zobrazující děj - např. titulek (prší), (zvoní telefon), (bouchly dveře) apod. mažte.
Identifikace zvuku na scéně opět často působí rušivě i pro sluchově postižené.
Je tak vhodné tyto fráze, obvykle přímo vlastní řádky - mazat.

- odstraňovat pomlčky před titulky - je-li to možné. Často bývá titulek zapsán stylem: " - Ahoj. - Ahoj, jak se máš? "
Pomlčky mají odlišit mluvící osoby (tázající a odpovídající), resp. dialogy. Avšak opět působí spíše rušivě.
Pomlčky není nutné odstraňovat, avšak jejich nepřítomnost je lepší. I na DVD se od nich pomalu ustupuje.

- odstraňovat "prázdné" titulky - překladatelé často nechávají prázdné řádky, které se tváří jako titulek bez textu.
Při překladu se dají např. kratší EN věty spojit do jedné delší české s jedním časováním. Autor pak může zapomenout smazat prázdný řádek.
V přehrávačích sice problém nedělají, prostě se nezobrazí žádný titulek, ale odstranění je jedno kliknutí a přehlednost titulků se zlepší.
Již kvůli naprosté kvalitě a přitom jednoduchosti (všechny prázdné řádky odstraněny za jedinou sekundu) je jednoduché je smazat.

- odstraňovat webové adresy a kontakty - někteří překladatelé do titulků vkládají různé formy odkazů.
Často jsou to webové odkazy na své stránky, někdy ale dokonce i např. číslo ICQ či e-mail.
Tyto odkazy je nutné odstranit. Některé přehrávače je neumí zobrazit, některé nové typy se naopak dokonce napojují na internet apod.
Tímto neupíráme autorská práva - titulek ve stylu: "Titulky přeložil: XXX" apod. bychom měli ponechat.
Avšak odkazy a kontakty nejsou vhodné, a vlastně ani moc "bezpečné".

- opravy pravopisných chyb - největším problémem bývají chyby pravopisu, diakritiky a slovosledu.
Překladatelé jsou samozřejmě machři, ale titulky vznikají často dost rychle.
Rychlost je obvykle záměrná - zejména u seriálů, na něž čekají doslova tisíce fanoušků, překlad dělá celý tým a spěchá se kvůli dalšímu vysílání.
Ne vždy je tak čas na korekci - v době dokončení titulků již začíná další díl seriálu...
Naší trpkou nutností je tak buď čekat na nějakou novější revizi titulků s korekcí, např. verze "1.01" apod. - nebo si je opravovat sami.
Můžeme to samozřejmě oželet a nechat je jak jsou, ale někdy to nevypadá moc dobře.
Tyto opravy si ale často vezmou dost našeho času. Musíte totiž procházet řádek po řádku a prakticky číst desítky či stovky stran textu.
Jistou pomocí je např. Microsoft Word - když do něj text zkopírujeme, revize pravopisu nám označí chyby, a máme tak o něco snazší hledání.
Pracujeme tak s titulky jako s normálním textem. Nejčastěji kontrolujeme ve Wordu text a chyby opravujeme v titulcích.
Zkušení mohou přímo načíst titulky, upravovat rovnou, a následně uložit - přepsat (např. rovnou do srt apod.).
Až poté po otevření v programu Titulky s nimi pracujeme jako s normálními, již pravopisně opravenými titulky.

V případě titulků z DVD se s chybami setkáme také často - jsou-li vyextrahovány do SRT apod.
Vytváří je totiž rozpoznávací OCR detekce programu na vytažení titulků - OCR je program na rozpoznání obrázku písmene a převedení na text.
Titulky pak mají problémy zejména v diakritice - je tedy vhodné je zkontrolovat nejlépe právě programem Microsoft Word.

Takto vypadají chybné titulky:


A takto opravené:


Nahoru